Over het project

Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenonderwijs


Het project Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs: cocreatie van 4 leertrajecten op maat geeft inzicht in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.


De projectpartners - TUA West, Agoria, CVO Altus, CVO VTI Brugge, Huis van het leren, POM West-Vlaanderen en VIVES - onderzoeken hoe duaal leren een toepassing kan vinden in het volwassenen- en hoger onderwijs.


Het project speelt in op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt met focus op de Haven van Zeebrugge, waar heel wat technische knelpuntvacatures voorkomen.

In cocreatie met bedrijven zijn proeftuinen opgezet in volgende opleidingen:


Elektromecanicien - CVO Altus

Elektromecanicien - CVO VTI Brugge

Elektromechanische systemen - Hogeschool VIVES

De proeftuinen zetten in op:


  • Sensibilisering van lerenden en werkgevers
  • Statuut van de lerende
  • Financiële incentives voor bedrijven/werkgevers
  • Kwaliteitsvolle leerwerkplekken en mentoropleidingen