FAQ

Veelgestelde vragen

Mogen studenten uit het duaal leersysteem in een ploegstelsel werken?


De werkplekstudenten mogen volgens het werkplekcontract werken in een ploegstelsel, maar de studenten mogen geen nachtarbeid (na 22h) verrichten. De uren van tewerkstelling dienen steeds afgetoetst worden met de student in functie van de praktische haalbaarheid.


Wat als de student ziek is?


Als de student wegens ziekte of een privé-ongeval afwezig is, moet hij/zij de mentor onmiddellijk op de hoogte brengen. Vervolgens bezorgt de student een ziekte-attest (geen dixit-attest) volgens de afspraken in het arbeidsreglement van de werkplek.


Levert duaal leren winst op voor de werkplek?  


Het vergt enige inspanning van de werkplek om een werkplekstudent mee op te leiden. Alsnog durft hogeschool VIVES deze inspanning vragen. Wij geloven immers dat de voordelen van een werkplekstudent hiertegen opwegen (zie 2.3 alleen maar voordelen).  


Komt mijn werkplek in aanmerking als duale leerwerkplek? 


Uw werkplek komt in aanmerking als duale leerwerkplek bij Hogeschool VIVES, indien u voldoet aan de voorwaarden omtrent het werkklimaat, de leertaken op de werkplek en de begeleiding door de mentor volgens de werkplekscan (zie bijlage 6.1).  


Wat kost een duale student voor de werkplek?  


In België is de duale student gratis voor de werkplek. In een aantal landen, zoals Frankrijk en Duitsland, betaalt de werkplek een ‘loon’ uit aan de duale student. 


Hoeveel uur werkt de student in mijn bedrijf?   


Hoeveel uur een student per week werkt in het bedrijf hangt van de opleiding en de periode af (zie 2.5 het parcours).

  

Is schoolvakantie ook vakantie op het werk?  


Ja. Het is slechts uitzonderlijk dat een student werkt tijdens de schoolvakanties. De hogeschool moet hier op voorhand van op de hoogte gebracht worden. 


Moet ik de duale student intensief begeleiden?  


De mentor moet de duale student intensief begeleiden. Idealiter is het opleiden van de duale student een volwaardig deel van het takkenpakket van de mentor.  

  • De mentor en student gaan samen op zoek naar gevarieerde taken. 
  • De mentor kan de meeste technische competenties zelf aanleren aan de student. 
  • De mentor kan tijd vrijmaken indien de student vastloopt met een taak. 
  • De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de student. 
  • De mentor gaat regelmatig in gesprek met de student over de stand van zaken: persoonlijk en technisch. 
  • De mentor beoordeelt de student op het einde van elke werkplekperiode


Welke begeleiding voorziet hogeschool VIVES voor de studenten?  


Vanuit hogeschool VIVES krijgt elke duale student een werkplekbegeleider toegewezen. De werkplekbegeleider is de contactpersoon voor student en mentor vanuit de opleiding en bewaakt mee of de student voldoende leerkansen krijgt en neemt in functie van een vlot verloop. Hiernaast kan de student ook beroep doen op de studiebegeleiding van de hogeschool.


Welke overeenkomst sluit ik af met de duale student?


Als werkgever sluit u een ’overeenkomst werkplekleren (niet) eigen werkgever’ af. Dit werkplekcontract is opgesteld door de juridische dienst van hogeschool VIVES.